Devops Institute Türkiye'de

Nedir?

DevOps Enstitüsü, DevOps başarısıyla insan unsurlarını geliştirmeye kendini adamıştır. 2015 yılında kurulan küresel üyelik temelli bir uluslararası kurum olarak Enstitü, dijital dönüşüm ve çağdaş Bilgi Teknolojilerini destekleyerek inovatif yollar açmaya yardımcı olmak için Bilgi Teknolojileri uygulayıcılarını, eğitim ortaklarını, danışmanları, öğretim üyelerini, bu konuda uluslararası akreditasyon edinmeyi isteyenleri ve şirket yöneticilerini birbirine bağlayan sürekli bir öğrenme merkezidir.

“Beceri, Bilgi, Fikir ve Öğrenme”* SKIL sloganıyla oluşan insan merkezli bir yetkinlik çerçevesi temelinde DevOps topluluğunda “Uluslararası Akreditasyonlu” kariyer geliştirmek ve gelişmekte olan yeni uygulamaların destekle​n​mesi ana hedeftir.

Akreditasyonlar, araştırmalar, etkinlikler ve sürekli öğrenme programları dahil tüm çalışmalarımız Bilgi Teknolojilerini ​modernize etmek ve DevOps'u başarılı kılmak için sürekli “insan bilgi birikimini” sağlamaya​ ​odaklanmıştır.

Endpoint Bilgi Teknolojileri Güvenliği olarak bu önemli oluşumun Türkiyedeki Eğitim ve Sınav Merkezi atanarak tüm bu eğitimleri vermeye ve Uluslararası Akreditasyon sınavlarını yapmaya yetkili kılınmış olmaktan gururluyuz.

* Skills, Knowledge, Ideas and Learning sözcüklerinin baş harflerinden oluşan “SKIL”, DEVOPS terminolojisinde bir framework olarak anlamlandırılmıştır.

U​luslararası Eğitimler ve Sertifikalar

Rol tabanlı sertifikasyon yaklaşımımız, DevOps'u benimseyen günümüz kuruluşlarının gerektirdiği uluslararası en ​geçerli​ yetkinlikleri ve becerileri içerir.

DevOps Enstitüsü, günümüzün DevOps ​uzmanlarının​ birçok farklı kaynaktan öğrenim alabileceklerinin farkındadır. Özgün açık test programımız, alandaki becerilere, bilgiye ve deneyime sahip olanların DevOps Enstitüsü'nün kapsamlı özel sertifika portföyüne internet üzerinden doğrudan erişim sağlamasına izin veren, çağdaş ortamıyla örgün eğitime gerek olmadan sizlere tüm dünyada geçerli uluslararası bir sertifikasyon dizgesi sunmaktadır.

Kayıtlı sınav adaylarına sınav gereksinimlerini içeren bir çalışma kılavuzu verilir. Ayrıca her adayın sınavın kapsamını tanımlayan ve adayın hazırlanmasına yardımcı olacak örnek sınav ve kavramlar dizini de alması sağlanır.

Sınavda başarılı olan adaylar DevOps Enstitüsü akreditasyonlu Uluslararası bir sertifika ve dijital başarı amblemine sahip olacaklardır.

Eğitimler İçerikleri ve Sertifikalar

DevSecOps Foundation (DSOF)℠

Continuous Testing Foundation (CTF)℠

SRE (Site Reliability Engineering) Foundation℠

DevSecOps Foundation (DSOF)℠

DevSecOps Foundation (DSOF) ℠, DevOps Institute tarafından akredite edilmiş bir sertifikadır. Bir DevSecOps mühendisi, güvenliği ve uyumluluğu bir hizmet olarak sarf edilebilir hale getirme amacıyla kod olarak güvenlik konusunda beceriye sahip bir BT Güvenliği profesyonelidir. Bir DevSecOps mühendisi, kuruluşu ve müşteriyi korumanın birincil yolu olarak veri ve güvenlik bilimini kullanır. Bu sertifikasyonun ve ilgili kursun amacı DevSecOps kelime bilgisi, ilkeleri, uygulamaları, otomasyonu ve değeri hakkında bilgi vermek, bu bilgiyi test etmek ve doğrulamaktır.

Continuous Testing Foundation (CTF)℠

Continuous Testing Foundation (CTF) SM, DevOps Institute tarafından sağlanan bağımsız bir sertifikadır. Bu sertifikasyonun ve ilgili kursunun amacı, DevOps test kelime dağarcığı, ilkeleri, uygulamaları, otomasyonu ve değeri hakkında bilgi vermek, bu bilgiyi test etmek ve doğrulamaktır. Continuous Testing Foundation (CTF), fikir anlayışından canlı üretim operasyonlarına kadar uçtan uca DevOps yazılım testiyle uğraşan geliştirme, kalite güvencesi, güvenlik ve operasyon uzmanları için tasarlanmıştır.

SRE (Site Reliability Engineering) Foundation℠

Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠, DevOps Institute tarafından sağlanan bağımsız bir sertifikadır. Bu sertifikasyonun ve ilgili kursun amacı, SRE temel kelime bilgisi, ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, bu bilgiyi test etmek ve doğrulamaktır. SRE Foundation, bireylere temel SRE kavramlarını ve SRE'nin Site Güvenilirliği Mühendisliği ilkelerini ve mühendislik uygulamalarını uygulayarak operasyonel faaliyetleri iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlamaktadır.

DevOps Leader (DOL)®

DevOps Leader (DOL) ®, DevOps Institute tarafından sağlanan bağımsız bir kapalı-kitap sertifikasıdır. Sertifikasyonun ve ilgili kursun amacı DevOps Leader, kelime bilgisi, ilkeler, uygulamalar ve değerler hakkında bilgi vermek, bu bilgiyi test etmek ve doğrulamaktır. DevOps Leader, BT ekip liderleri, yöneticiler, yöneticiler ve iş paydaşları, uygulayıcılar ve değişim aracıları, araç sağlayıcıları ve sistem entegratörleri ve DevOps danışmanları dahil olmak üzere kültürel dönüşümlere ve organizasyonel değişime dahil olan herkes için tasarlanmıştır.

Continuous Delivery Ecosystem Foundation. (CDEF)℠

Certified Agile Service Manager (CASM)®

Certified Agile Process Owner (CAPO)®

DEVOPS FOUNDATION®

DevOps Foundation®, DevOps Institute tarafından sağlanan bağımsız bir sertifikadır. Sertifikasyonun ve ilgili kursun amacı, DevOps temel kelime bilgisi, ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, bu bilgiyi test etmek ve doğrulamaktır. Kelime dağarcığı terimleri, kavramları ve uygulamaları kurs öğrenen materyallerinde belgelenmiştir. DevOps Foundation, bireylere temel DevOps kavramlarını ve DevOps'un yazılım geliştiriciler ile BT operasyon uzmanları arasındaki iletişimi, işbirliğini ve entegrasyonu iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlamaktadır.

Continuous Delivery Ecosystem Foundation (CDEF)℠

Continuous Delivery Ecosystem Foundation℠, DevOps Institute tarafından verilen bir sertifikadır. Bu sertifikasyonun ve ilgili kursun amacı, Sürekli Teslimat sözlüğü, ilkeleri, uygulamaları, otomasyonu ve değerlerii hakkında bilgi vermektir. CDEF, fikir anlayışından canlı üretim operasyonlarına kadar uçtan uca DevOps yazılım geliştirmeyle ilgilenen geliştirme, kalite güvencesi, güvenlik ve operasyon uzmanları için tasarlanmıştır.

Certified Agile Service Manager (CASM)®

Certified Agile Service Manager (CASM) ®, DevOps Institute tarafından akredite edilmiş bir sertifikadır. DevOps Institute, yeni ortaya çıkan DevOps uygulamaları çerçevesinde amacı eğitimi sistemleştirmek ve onaylamak olan bir uygulama topluluğudur. Bu sertifikasyonun ve ilgili kursun amacı, Çevik Hizmet Yönetimi ve Scrum temel kelime bilgisi, ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, bu bilgiyi test etmek ve doğrulamaktır.Certified Agile Service Manager (CASM) sertifikası, bireylere Çevik ve Çevik Hizmet Yönetimi kavramlarının ITSM süreçlerinin tasarımı ve iyileştirilmesinde nasıl uygulanacağı konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Sertifikalı Çevik Servis Yöneticisi (CASM), ScrumMaster'ın operasyonel eşdeğeridir. Bu sertifika DevOps Institute tarafından yönetilir ve sürdürülür.

Certified Agile Process Owner (CAPO)®

Certified Agile Process Owner (CAPO) ®, DevOps Institute tarafından akredite edilmiş bağımsız bir sertifikadır. Bu sertifikasyonun ve ilgili kursunun amacı, süreç sahibinin sorumlulukları ve BT Hizmet Yönetimi (ITSM) süreçlerinin tasarımını, yeniden yapılandırılmasını ve iyileştirilmesini denetlemek için gereken uygulama ve araçlara ilişkin bilgileri vermek -özellikle Çevik Hizmet Yönetimi kapsamında-, bu bilgiyi test etmek ve doğrulamaktır.
Eğitim programları hakkında bilgi almak veya bir sertifika programına kayıt olmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Formu gönderdikten sonra bir yetkilimiz sizinle iletişim kuracaktır.