Statik Kod Analizinde Doğrular Yanlışlar

Zaman zaman “Statik kod analizi” kavramının kod kalitesini saptama olarak algılandığını ve kalite ölçmek için olan çözümlerle karıştırıldığını görüyoruz.

Statik kod analizi, kodunuzun belli bir kaliteyi tutturmasını sağlamak için değil bu konu için geliştirilmiş özel yazılım ortamları tarafından taranarak Siber Güvenlik kriterlerine göre kritik zafiyetler içerip içermediğinin belirlenmesini amaçlar.

Kod incelenmesi (Code Review) ise programı geliştiren kişiden başka bir programcının kodu gözden geçirdiği manuel bir işlemdir. Kodlama kurallarından kaynaklanan küçük hataları veya sapmaları tespit etmenin ve göreceli olarak genel kod kalitesinin iyileştirmesini sağlamanın geleneksel yolu olmakla birlikte, kritik zafiyetlerin tespitini yapamaz ve başarısı kodu gözden geçiren kişinin dikkati ve birikimine bağlıdır.

Geliştirmekte olduğunuz Kodu test etmenin tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünün en önemli parçalarından biri olduğunu belirtelim. Bu açıdan, yazılımınızı geliştirirken kod güvenliğini sağlamak amacıyla kodunuzu test etmek için kullandığımız günümüzdeki en geçerli yöntem olan statik kod analizi (SAST) artık kritik önem arz ediyor.

Yeni başlayan bir yazılımcıysanız veya bilginizi geliştirmeyi hedefliyorsanız, bu terimlere yabancı olabilirsiniz. Bu yazımda statik analizin ana temellerine dikkat çekeceğim. Bu yolla günümüzün modern kod inceleme araçlarının neden “Siber Güvenliğin” çok önemli ve kritik bir parçası olduğunu anlayacağız.

Statik ve Dinamik Kod Analizi nedir?

Kod incelemesini tartışırken, kodu incelemenin bilinen iki yolu arasında ayrım yapmak gerekiyor. Bu bağlamda hem statik hem de dinamik kod analizini anlamak zorunlu oluyor..

Statik Analiz: Yazılımcıların kodlarını derlenmemiş (uncompiled) ve yürütmeden (execute etmeden) öncesinde test etme yöntemine statik kod analizi diyoruz. Buna kodun “çalışma öncesi ortamı” diyebiliriz. Statik kod analiz araçları, programlama hatalarını ve zafiyetlerini göstermek ve bunların yazılımcılarca bulunması için olağanüstü verimli çözümler sunuyor. Bu şekilde, hatalar ve zafiyetler, kod derlendikten sonra bir sunucuda “canlı” olarak çalışmaya başlaması öncesinde hiçbir zarar vermeden önceden rahatlıkla tespit ediliyor.

Günümüzde Statik analiz genellikle kodu analiz etmenin çok kapsamlı ve etkin bir yolu olarak kabul edilir. Aynı zamanda daha ekonomik bir seçenektir. Kod hatalarını ve zafiyetleri erken aşamalarda belirlemek, uzun sürecek bir yazılım geliştirme sürecinde ciddi tasarruf sağlar. Kaynak kodu analizi tamamlandığında, yazılım kullanıcıya tüm güvenlik kusurlarını, kod ihlallerini ve diğer metrikleri detaylarıyla yakalanır ve kapsamlı geri bildirimler sağlar.

Dinamik Analiz: Kodun geliştirilmesi tamamlandıktan sonra yapılan teste olan “Dinamik kod analizi” diyoruz. Kodun veri tabanları ile ilişkisi, sunucular ve hizmetlerle etkileşimini incelediğinden özellikle bu tip hatalar veya güvenlik açıklarını yakalamak için etkilidir. Ancak, dinamik analiz bazı önemli soru işaretlerini de barındırır. Örneğin, tüm kod tabanını incelemez, yalnızca “on an” yürütülmekte olan kodun çalışmasındaki hataları bulabilir. Öte yandan, statik analiz ile bulunmayan bazı hatalar da dinamik bir testte, özellikle de kaynak kodun dışındaki servislere dayanan bölümlerle ilgili muhtemel oluşan hatalar yakalanabilecektir. Siber güvenlik açısından doğru olan, mümkün olan en yüksek düzeyde test kapsamı elde etmek için bu iki yöntemin de birlikte kullanılmasıdır. Kısaca gerçek anlamda Uygulama Güvenliği her iki test yöntemiyle birlikte sağlanacaktır.

Statik Kod Analizi ile Kod Güvenliğini otomatikleştirme ve Orkestrasyon:

Genelde Statik kod analizi manuel olarak yapılabilse de, kod satır sayısı çok büyük projelerin kodlarıyla uğraşmak bazen çok uzun zaman alabilir. Bu süreci otomatikleştirmek verimliliği çok arttırır.

Otomatik analiz yöntemi kodunuzu sürekli olarak hatalara karşı kontrol etmenin çok daha hızlı ve kolay bir yoludur. Bu yöntemle güvenlik ve DevOps araçlarını yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca entegre ederek tüm kod depoları, uygulama dağıtımları ve DAST ve SAST altyapıları arasında sürekli görünürlük ve izlemeyle Kod ve uygulama güvenliği testlerini otomatikleştirip düzenlenerek, uygulama yazılımı güvenliğinde DevOps süreçlerinin üretkenliği sağlanır.

Dr.Cüneyt KALPAKOĞLU